Til entreprenører

Entreprenører, som arbejder for Odder Forsyningsselskab, Odder Varmeværk og Odder Vandværk, skal - i lighed med vores egne medarbejdere - være iklædt synlighedsbeklædning, som opfylder kravet til klasse 3 iht. den gældende europæiske norm, EN 471. Der henvises endvidere til Arbejdstilsynets vejledning D.5.3 af september 2002 om brug af tydeligt synlige advarselsklæder, idet brug af klasse 3-tøj dog ikke kan fraviges. Kravet gælder uanset om det aktuelle arbejde foregår ved vejen eller ikke.

Såfremt entreprenøren udfører arbejde ved vejen skal entreprenørens medarbejdere have gennemgået vej-eu kurset "Vejen som arbejdsplads", hvilket vi forbeholder os ret til at kræve dokumentation for.

Manglende efterkommelse eller gentagne overtrædelser af kravene vil kunne have konsekvenser for samarbejdet.

Kravene gælder som udgangspunkt for alle entreprenører. Hvis du som entreprenør mener, at kravet ikke er relevant for dig, skal du inden arbejdet påbegyndes skriftligt anmode om dispensation fra kravet.