Okt _0622

Årsaflæsning af vandmålere 2018

I lighed med tidligere år skal alle vandmålere aflæses i oktober.

Vi aflæser alle de målere, der er placeret i målerbrønde i sommerhusområderne og målere, der er tilsluttet vores aflæsningsnetværk. Så hvis du ikke modtager et selvaflæsningskort, betyder det, at Odder Forsyningsselskabs personale foretager aflæsningen af din måler.

For dig der IKKE modtager et selvaflæsningskort – er det en god idé løbende at holde øje med vandforbruget og særligt i oktober er det vigtigt, at du aflæser måleren, da vores aflæsning danner grundlag for årsopgørelsen.

For dig der MODTAGER et selvaflæsningskort – er det vigtigt at indberette måleraflæsningen til os. Du har 3 muligheder:

  • eForsyning - link til login klik her 
  • udfyld og indsend selvaflæsningskortet
  • send os en mail på info@ofsis.dk - husk at oplyse kundenummer


Dit kundenummer og webpinkode finder du på selvaflæsningskortet.   

Årsopgørelsen 2018 og budget 2019 udsendes til alle ultimo december 2018. Er du PBS-kunde finder du årsopgørelsen og budgettet som bilag til opkrævningen/udbetalingen den 10. januar 2019 i din netbank.

Ultimo december kan alle se både årsopgørelse 2018 og budget 2019 i eForsyningen - link til login klik her