Organisation

Odder Forsyningsselskab I/S er driftsselskab for Odder Varmeværk A.m.b.a. og Odder Vandværk A.m.b.a.

Forsyningsselskabet ledes af koordinationsudvalget, som har 5 medlemmer – 2 medlemmer fra vandværkets bestyrelse, 2 fra varmeværkets bestyrelse og direktøren. Koordinationsudvalget træffer alle beslutninger vedrørende forsyningsselskabet, som ikke er overladt til direktionen.

De to interessenter skiftes til at have formandsposten for et år af gangen. Formandsskiftet sker i forbindelse med det årlige interessentmøde, som afholdes i marts måned.

Pr. 13. marts 2017består koordinationsudvalget af følgende medlemmer:

Ole Holm Nielsen
Formand, Odder Vandværk
Formand for koordinationsudvalget

Henrik Sørensen
Næstformand, Odder Vandværk
 

Carsten Christensen
Formand, Odder Varmeværk
Næstformand for koordinationsudvalget  

Bent R. Johansen
Næstformand, Odder Varmeværk 

Jim Friis
Direktør, Odder Forsyningsselskab
Sekretær for koordinationsudvalget