Hvem er vi

Odder Vandværk er organiseret som et A.m.b.a. dvs. et andelsselskab med begrænset ansvar

Selskabet er en forbrugerejet og forbrugerstyret virksomhed. Det er bl.a. selskabets formål at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.