Priser

Her kan du se vandværkets forbrugs- og tilslutningspriser.

Vandregningen betales aconto over 4 rater.

Aconto nr. 1 : periode 01.01. til 31.03. - Forfald den 10.01.
Aconto nr. 2 : periode 01.04. til 30.06. - Forfald den 10.04.
Aconto nr. 3 : periode 01.07. til 30.09. - Forfald den 10.07.
Aconto nr. 4 : periode 01.10. til 31.12. - Forfald den 10.10.

I forbindelse med aconto nr. 1 fremsendes slutopgørelse for året før.