Priser

Odder Vandvæk har siden 2010 været underlagt Vandsektorloven, som bl.a. regulerer vandværkets priser.

Prisfastsættelsen sker på baggrund af omfattende indberetninger, som vandværkerne foretager til Konkurrencestyrelsen, som herefter fastsætter prisloftet for det enkelte vandværk.

Prisloftsafgørelserne m.v. kan ses på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside på www.kfst.dk under "vandtilsyn".

Priser gældende pr. 1. januar 2019

Priser gældende pr. 1. januar 2018

Priser gældende pr. 1. januar 2017

Priser gældende pr. 29. februar 2016

Priser gældende pr. 1. januar 2016

Priser gældende pr. 1. januar 2015

Priser gældende pr. 15. marts 2014

Priser gældende pr. 1. januar 2014

Priser gældende pr. 1. januar 2013

Priser gældende pr. 1. januar 2012