Vandstatistik

I henhold til Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skal Odder Vandværk foretage procesorienteret benchmarking.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 143 af 09/02/2010 om prisloftregulering offentliggøres denne lovpligtige procesbenchmarking herunder som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkelte processer.

Vand i tal 2013

Vand i tal 2012

Nøgletal 2011

Vand i tal 2011