Hvem er vi

Odder Varmeværk er organiseret som et A.m.b.A. dvs. et andelsselskab med begrænset ansvar.

Selskabet er en forbrugerejet og forbrugerstyret virksomhed. Det er selskabets hovedformål under hensyn til forsyningssikkerheden at etablere og drive energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Odder.