Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på varmeværkets generalforsamling. De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

 

Carsten Christensen Bent R Johansen Arne Thomsen Freddie V Nielsen

Carsten Christensen
Formand

Send mig en e-mail

 

Bent R. Johansen
Næstformand
Arne Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Freddie V. Nielsen
Bestyrelsesmedlem
       
Herdis Larsen  Martin Fisker Christensen

Morten Kroman

 
Herdis Larsen
Bestyrelsesmedlem
Martin F. Christensen
Bestyrelsesmedlem
Morten Kroman
Bestyrelsesmedlem
 
       
Suppleanter:      

Lars Iversen
1. suppleant

Leif Kjeldbjerg
2. suppleant