Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på varmeværkets generalforsamling. De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

 

Carsten Christensen Herdis Larsen

Morten Kroman

Freddie V Nielsen

Carsten Christensen
Formand

Send mig en e-mail

 

Herdis Larsen
Næstformand

Send mig en e-mail

Morten Kroman
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Freddie V. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

       
Leif Møller

Lars Iversen

Rasmus Bundegaard Eriksen

 

Leif Møller
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Lars F. Iversen
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Rasmus Bundegaard Eriksen
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

 
       
Suppleanter:      

Michael Vittrup Sørensen
1. suppleant

Kaj Mildahl
2. suppleant