Afgifter og gebyrer

Følgende priser er gældende fra 23. januar 2015:

Gebyrer og renter uden moms:

Restancegebyr, 1. rykker  kr.

100,00

Internt incassogebyr, 2. rykker kr. 

100,00

Lukkegebyr (excl. evt. udlæg til fogedforretning og låsesmed) kr.

300,00

Betalingsordning kr.

100,00

Rente:
Nationalbankens officielle referencesats med et tillæg på 7%.
Renter beregnes fra sidste rettidige betalingsdato.

 

Gebyrer med moms:   Excl. moms Incl. moms 
Genoplukning                                              kr. 

300,00

375,00

Flyttegebyr * kr. 

120,00

150,00

Flyttegebyr, byggemåler * kr.   75,00   93,75

 * Bagatelgrænse kr. 25,00 opkræves/udbetales ikke ved fraflytning.