Tilslutningspriser

Priser gældende pr. 23. januar 2015.

Se de aktuelle priser for tilslutning her

  • Byggemodningsbidrag betales, når projektgodkendelse foreligger og umiddelbart før etablering af gadeledningsnet påbegyndes.
  • Investeringsbidrag og stikledningsbidrag betales, inden gravearbejdet påbegyndes.

    De detaljerede bestemmelser fremgår af "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering"